AdvokatWatch

Advokat går i retten efter bøde på 60.000 kr. "Det er helt ude af proportioner"

Københavnsk advokat har fået en bøde på 60.000 kr. for brud på god advokatskik. Men der er tale om en simpel fodfejl begået af en studentermedhjælper, lyder det fra hovedpersonen selv, der nu går til domstolene.

Advokat Michael Hasløv Stæhr er blevet pålagt en bøde på 60.000 kr. | Foto: Colourbox

Advokat Michael Hasløv Stæhr, der driver advokatkontor i København, har ifølge Advokatnævnet forbrudt sig mod god advokatskik. Det har udløst en bøde på 60.000 kr. til statskassen.

Kritikken går ifølge kendelsen på, at Michael Hasløv Stæhr på vegne af et anonymiseret firma er kommet med skriftlige trusler for at få betaling for det arbejde, som firmaet har udført på de to anonymiserede klageres ejendomme, og at advokaten derved har tilsidesat god advokatskik.

Derudover har Michael Hasløv Stæhr ikke reageret med "tilstrækkelig hurtighed", lyder kritikken videre. Det scenarie kan advokaten dog ikke selv genkende.

"Sagen ryger selvfølgelig til domstolene, for bøden og sanktionen er – efter min opfattelse – helt ude af proportioner," siger Michael Hasløv Stæhr til AdvokatWatch.

De to personer, der har indbragt klagen for nævnet, manglede ifølge kendelsen at indbetale 71.499,48 kr. til firmaet for det udførte arbejde. Derfor blev Michael Hasløv Stæhr hyret til at inddrive gælden, og det blev startskuddet til en e-mailkorrespondance over flere måneder.

"Studentermedhjælperen laver en fodfejl"

Fra advokatfirmaet Hasløv Stæhr Advokater blev der fremsendt et brev med en inkassovarsel med en opgørelse af kravet samt inddrivelsesomkostninger på 2000 kr. og inkassogebyr på 100 kr.

Efter indsigelser fra modparten sendte Michael Hasløv Stæhrs kollega et brev med et forligstilbud på 65.000 kr. og varslede en frist på syv dage til betaling, hvorefter der ville blive udtaget stævning i sagen. Fristen blev dog siden rettet til 10 dage efter klager fra modparten.

Advokatnævnet konkluderer, at Michael Hasløv Stæhr har tilsidesat god advokatskik "ved ikke at have foretaget en nærmere undersøgelse af sagen og ved at opkræve inkassoomkostninger, uden at det var dokumenteret, at der forinden var fremsendt en påkravsskrivelse til skyldner i overensstemmelse med inkassolovens paragraf 10."

I kendelsen tydeliggør nævnet dog også, at den øvrige håndtering af sagen er foregået inden for rammerne. Michael Hasløv Stæhr kalder derimod kendelsen for "bizar og urimelig".

"En studentermedhjælper i vores inkassoafdeling sender, som afdelingen altid gør, en rykkerskrivelse afsted på vegne af klienten, hvor man rykker for pengene og truer med, at de (modparten, red.) bliver sendt til inkasso, hvis de ikke betaler inden 10 dage. Der sker så det, at studentermedhjælperen laver en fodfejl, og det er selvfølgelig mig, som indehaver af kontoret (Hasløv Stæhr Advokater, red.), der skal være ansvarlig for det," siger Michael Hasløv Stæhr.

Fejlen består ifølge advokaten i, at studentermedhjælperen glemmer at slette linjen i standardbrevet, hvor der står, at advokatfirmaet også opkræver inkassogebyr og inddrivelsesomkostninger.

"Jeg synes, det er en voldsom sanktion med en bøde på 60.000 kr., fordi man glemmer at slette en linje i en inkassoskrivelse, hvor man ved en fejl opkræver 2000 kr. i sagsomkostninger. Det er en helt åbenlys fodfejl," siger Michael Hasløv Stæhr.

Modparten har også klaget over, at du ikke har reageret hurtigt nok.

"Hver gang, vi får et svar fra en, som skylder vores klient penge, er vi nødt til at spørge klienten om det her, og om vedkommende har en kommentar. Men de her reaktionstider er helt rimelige. Fra vi starter, er det to måneder, vi har korresponderet om sagen. Det er primært klienten, der skulle hidse sig op over det her," siger Michael Hasløv Stæhr.

Bødens størrelse skyldes ifølge Michael Hasløv Stæhr, at han for to år siden fik en bøde på 40.000 kr., da en advokatfuldmægtig overtrådte reglerne for god advokatskik ved blandt andet at møde op på modpartens adresse. Bøden lød oprindelig på 80.000 kr., men den blev siden nedsat til 40.000 kr. af landsretten. Medarbejderen er siden blevet afskediget.

Klagen på 60.000 kr. blev modtaget i Advokatnævnet 20. august 2018, og 19. december er nævnet kommet med afgørelsen.

Erhvervsadvokat får oprejsning i Pressenævnet

Advokat frakendt beskikkelsen efter fire bøder

Advokatnævnet: Forsvarsadvokater får ikke flere klager end andre 

Mere fra AdvokatWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

AdvokatWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier