Konkurrencestyrelsen truer med opgør på advokaters milliardmarked

Advokater sidder tungt på milliardmarkedet for konkurser. Men Konkurrencestyrelsen vil med ny autorisationsordning og andre konkrete forslag åbne markedet op for blandt andre revisorer, viser hemmeligt rapportudkast, som AdvokatWatch er i besiddelse af.
I gennemsnit udgjorde omsætning på konkursområdet 9 pct. af den samlede omsætning hos de ti største advokatfirmaer, fremgår det af et rapportudkast fra Konkurrencestyrelsen. | Foto: Jens Dresling
I gennemsnit udgjorde omsætning på konkursområdet 9 pct. af den samlede omsætning hos de ti største advokatfirmaer, fremgår det af et rapportudkast fra Konkurrencestyrelsen. | Foto: Jens Dresling
AF MAIKEN REIMER RØNNEBERG OG ANDREAS VESTERGAARD

Kuratorhvervet er så godt som lukket land for alle andre end advokater.

Et forslag fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan dog ende med at vende op og ned på den virkelighed. Styrelsen anbefaler, at der etableres en brancheneutral autorisationsordning for kuratorer.

Det fremgår af et foreløbigt udkast til en rapport om konkurrencen i advokatbranchen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som AdvokatWatch er i besiddelse af. Rapporten er endnu ikke offentliggjort.

Selv om det ikke står sort på hvidt i konkursloven, at man skal have en advokattitel for at kunne blive kurator, er der alligevel forskellige normer og mekanismer, der er med til at sørge for, at det imidlertid kun er advokater, som udpeges til kuratorer, skriver styrelsen.

Og for at fremme konkurrencen i advokatbranchen bør flere erhverv kunne søge om at blive kurator, lyder det.

"Det indebærer konkret, at alle, der opfylder en række centralt fastsatte faglige kriterier, har ret til at blive autoriseret som kurator. Kriterierne skal afspejle de kompetencer, som vurderes at være nødvendige for at kunne varetage kuratoropgaven på betryggende vis," fremgår det af rapportudkastet.

Konkurrencestyrelsen læner sig dermed opad den britiske model på området. I Storbritannien har der siden 1986 været en certificeringsordning for kuratorer, der kræver en "kurator-uddannelse" og en efterfølgende eksamen. Det har medført, at kuratorer i Storbritannien "hyppigt har en revisorbaggrund", skriver styrelsen.

Anderledes står det til i nabolandene, som man i Danmark ynder at sammenligne sig med. I Sverige sidder advokaterne ligeledes på alle konkursboerne.

I Norge peger pilen ofte på en advokat, men samtidig udpeges en revisor, som skal revidere boets regnskab, kontrollere bobestyrelsen og kreditorudvalgets dispositioner og forvaltning af boets ejendele.

Men ser man syd for grænsen mod Tyskland, kan advokater, revisorer, skaterådgivere og generelt "personer fra erhvervslivet" fungere som kuratorer, fremgår det af rapporten.

Danmarks ukronede konkursdronning Pernille Bigaard, der blandt andet er fast kurator i Danmarks største skifteret Sø- og Handelsretten, mener derimod ikke, at der er behov for revisorers kompetencer i mindre konkursboer.

"Langt størstedelen af konkursboerne fra Sø- og Handelsretten er små boer, som udmærker sig ved, at der ikke er noget regnskabsmateriale at kigge i, og så giver det ingen mening at få en revisor ind," siger hun til AdvokatWatch.

Flere revisionshuse har forsøgt sig på insolvensområdet, men har lukket området ned igen. Det gælder for eksempel EY, der hentede to partnere ind fra Kromann Reumert. Det endte dog som et kuldsejlet projekt, og de to partnere forlod med knap et års mellemrum revisionsfirmaet.

Kuratorpaneler svækker konkurrence

De såkaldte kuratorpaneler er ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen også med til at svække konkurrencen og udelukke andre professioner fra opgaverne.

"Der stilles ved optagelse i kuratorpanelerne krav om, at kurator har en advokatbestalling. Kravet stilles enten i praksis (for eksempel i Sø- og Handelsretten) eller eksplicit (hos Gældsstyrelsen). Kravet om advokatbestalling forstærkes i Sø- og Handelsrettens panel, da man lægger vægt på, at kurator er certificeret insolvensadvokat. Dette udgør en adgangsbarriere for andre professioner, for eksempel revisorer," fremgår det af rapporten.

Herhjemme er der et fast panel af kuratorer ved Sø- og Handelsretten, hvor 40 pct. af konkurserne i Danmark behandles, og sidste år kom Gældsstyrelsen på banen med sit eget advokatpanel med faste kuratorer i det offentliges konkurssager.

Konkurrencestyrelsen anbefaler, at "kredsen af faste kuratorer og faste kuratorpaneler skal udpeges hyppigere og på baggrund af konkurrence mellem ansøgerne".

De faste kuratorer ved Sø- og Handelsretten udpeges for ti år ad gangen, og man kan ifølge den erfarne insolvensadvokat Pernille Bigaard vurdere, om perioder på syv eller fem år ville være bedre.

"Man kan i mine øjne ikke lave det for kortere perioder, for så risikerer man, at de pågældende sager ikke får den bedst mulige behandling, fordi man ikke vil ansætte de bedst mulige medarbejdere for så eventuelt at skulle opsige dem igen, hvis man ikke får plads i panelet næste år igen," siger Pernille Bigaard, der også er medlem af Gældsstyrelsens kuratorpanel.

"Man binder sig med investeringer i medarbejdere og it-udstyr til noget, som man ikke vil gøre, hvis man bare får en plads for en etårig periode. Der er en pris for at investere i det her, og der er kun boerne til at betale de udgifter," forklarer hun.

Kammeradvokaten sidder tungt på panelopgaver

Efter to ansøgningsrunder blev hundredvis af advokater sidste år optaget i Gældsstyrelsens kuratorpanel, hvis formål blandt andet er at udvide feltet af advokater, der kan komme til fadet i konkurssager, hvor det offentlige indgiver konkursbegæring.

Gældsstyrelsens advokatpanel består pr. juni 2020 af 393 advokater fordelt på landets retskredse, heraf 21 fra Advokatfirmaet Poul Schmith, bedre kendt som Kammeradvokaten, fremgår det af rapporten.

Det er også statens foretrukne advokat, der sidder tungt på flæsket. Det fremgår således, at Gældsstyrelsen brugte Kammeradvokaten i 17 pct. af de 1110 sager, hvor styrelsen var konkursrekvirent fra maj 2019 til april 2020.

Ser man på de såkaldte komplicerede konkursboer, havde Gældstyrelsen 50 sager fra maj 2019 til marts 2020, som alle gik til Kammeradvokaten. Det har tidligere medført kritik fra konkurrenter.

Åbnes for ansøgninger efter behov

Gældsstyrelsen oplyser til AdvokatWatch, at "der åbnes for nye ansøgninger til Gældsstyrelsens advokatpanel efter behov, hvilket forventes at være hvert andet år". Der er dog ikke en præcis dato for næste runde på nuværende tidspunkt, lyder det fra styrelsen.

Ca. hvert femte år søger Sø- og Handelsretten ifølge Konkurrencestyrelsens rapportudkast nye kuratorer, og det er et meget eftertragtet hverv.

Især revisorerne vil gerne ind på markedet for konkurssager, men ingen revisorer har ifølge Insidebusiness søgt om at blive fast kurator ved Danmarks største skifteret de seneste år.

Gældsstyrelsen har ikke opgørelser over, om der er andre end advokater, som har forsøgt at blive en del af advokatpanelet, skriver styrelsen til AdvokatWatch.

Konkurrencestyrelsen er ved at færdiggøre rapporten, efter den har været i høring, og derfor kan der komme ændringer, inden den offentliggøres.

Brancheorganisationen Danske Advokater har ikke ønsket at kommentere forslaget, da rapporten ikke er offentliggjort endnu. Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra brancheforeningen FSR - Danske Revisorer inden artiklens deadline.

Ingen revisorer blandt ansøgere til kuratorpladser

Ballade i Kasis konkursbo: Konkurskonger slås i kulisserne

Revisorer vil ind på advokaters milliardmarked: "Det er et reelt monopol"

EY efter mislykket indtog på advokaters konkursmarked: "Vi kommer tilbage"

20 advokater håndterer halvdelen af samtlige konkursboers aktiver 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også