AdvokatWatch

Klageret revser dommer Seerup i Messerschmidt-sag

Et af fem medlemmer i Klageretten mente, at dommer burde have bøde. Han slipper dog med en misbilligelse.

Foto: Mads Andreas Frost/IND

Den Særlige Klageret udtaler sin misbilligelse af dommer Søren Holm Seerup, fordi han på Facebook likede et opslag fra tidligere folketingsmand og minister Søren Pind efter byretsdommen i straffesagen mod Morten Messerschmidt.

I opslaget, som var ganske langt, skrev Pind blandt andet, at ære ikke længere spiller nogen rolle i dansk politik eller i samfundet, og efterfølgende nævnte han, at Messerschmidt trods en fængselsstraf agtede at fortsætte som næstformand i Dansk Folkeparti. Det var inden han blev formand.

Messerschmidt blev ved Retten i Lyngby i august idømt en betinget fængselsstraf på seks måneder i den såkaldte Meld- og Feld-sag, fordi han havde begået svig med EU-midler og gjort sig skyldig i dokumentfalsk.

Den dom blev i december ophævet i Østre Landsret, fordi man vurderede, at retsformand Søren Holm Seerup var inhabil på grund af en række tilkendegivelser på Facebook. Sagen kommer derfor til at gå om i løbet af i år.

Landsrettens afgørelse af habilitetsspørgsmålet handlede om, at alene fordi Seerup gennem årene flere gange havde ytret sig om både Messerschmidt og straffesagen, så kunne det så tvivl om hans upartiskhed, og dermed var han at betragte som inhabil.

Morten Messerschmidt valgte altså efter byretsdommen dels at anke til landsretten, men han valgte også at indbringe spørgsmålet om dommer Seerups tilkendegivelser på Facebook for Den Særlige Klageret.

Mens landsretten kan tage stilling til spørgsmålet om habilitet, har Klageretten mulighed for at sanktionere dommere, der i forbindelse med deres embede udviser usømmelig eller utilbørlig adfærd.

I helt grove tilfælde kan dommeren afsættes. I grove sager kan dommeren pålægges en bøde, og i de mildeste tilfælde kan Klageretten udtale sin misbilligelse, altså give en løftet pegefinger.

Et flertal på fire af klagerettens fem medlemmer vurderede, at det var tilstrækkeligt at udtrykke misbilligelse.

Den femte, landsdommer Henrik Estrup fra Vestre Landsret, mente, at sagen var så grov, at dommer Seerup burde være pålagt en bøde. Det er flertallets afgørelse, som tæller, og Seerup slipper derfor for bøden.

Hvor afgørelsen om habilitet i Østre Landsret tog højde for diverse ytringer og likes på Facebook gennem flere år, så har Klageretten alene forholdt sig til dommer Seerups like på Pind-opslaget.

Klageretten skriver blandt andet i sin afgørelse:

”Vi finder derfor, at dommer Søren Holm Seerup ikke behandlede Morten Messerschmidt med fornøden ordentlighed og respekt.”

Og:

”Vi finder på denne baggrund, at dommer Søren Holm Seerup har udvist en adfærd, som har været egnet til at svække den almindelige tillid til domstolene og dommernes anseelse.”

Dommer Seerup har under sagen haft lejlighed til at udtale sig. Både til sin chef ved Retten i Lyngby, retspræsident Elisabeth Michelsen, og til Klageretten.

I sin udtalelse til Klageretten siger dommer Seerup, at han giver Morten Messerschmidt sin uforbeholdne undskyldning. I sin udtalelse til retspræsidenten i Lyngby har Seerup skrevet:

”Jeg anerkender, at ”liket” set i sammenhængen var en uheldig tilkendegivelse. Jeg skal oprigtigt beklage, at domfældte har følt sig stødt over det passerede. Det har ikke været min hensigt på noget tidspunkt,” skriver Søren Holm Seerup.

I forlængelse af dommen fra Den Særlige Klageret skriver Morten Messerschmidt i en skriftlig udtalelse til Ritzau:

”Det må nu stå klart for enhver, at dommen fra i sommer var behæftet med alvorlige fejl. Det er både bekræftet af Østre Landsret samt den særlige klageret, hvilket jeg naturligvis er tilfreds med.”

”Både af hensyn til mig selv, men først og fremmest, fordi dette også er en garanti for, at også andre kan få en fair og retfærdig behandling, når de er i kontakt med de danske domstole,” lyder det fra Morten Messerschmidt.

Mere fra AdvokatWatch

Læs også

Seneste nyt

AdvokatWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier