AdvokatWatch

Plesner-advokat vinder principiel affaldssag i Højesteret

Ni dommere ved landets øverste domstol har nu taget stilling til en Plesner-advokats sag om et affaldsgebyr på 937 kr. og 50 øre. Den principielle sag falder ud til advokatens fordel og kan koste kommunerne millioner.

Sagen har haft topprioritet i Højesteret, hvor ni dommere har behandlet den. | Foto: Jesper Mortensen

Højesteret har i en principiel sag om gebyr for erhvervsaffald fritaget en enkeltmandsvirksomhed for at skulle betale det omstridte gebyr.

Dermed skal Københavns Kommune betale 937 kroner og 50 øre tilbage til sagsøgeren Thomas Gønge.

Højesteret mener, at kommunen burde have fritaget Gønge for at betale gebyret, selv om hans virksomhed ud fra de dagældende regler i affaldsbekendtgørelsen ikke umiddelbart skulle slippe.

Sagen drejer sig om et administrationsgebyr for erhvervsaffald, som kommunerne opkrævede fra 2011 og frem til udgangen af 2018.

Erhvervsdrivende var tvunget til at betale gebyret, uanset om de brugte kommunens ordning for erhvervsaffald eller ej. Ud over gebyret skulle de erhvervsdrivende betale for den mængde affald, som rent faktisk blev bortskaffet.

Thomas Gønge er advokat, og ved siden af sin stilling i advokatfirmaet Plesner driver han en internetbaseret informationstjeneste med den grønlandske lovsamling.

Årligt har den lille virksomhed produceret omkring 100 gram erhvervsaffald i form af reklamer, som var blevet smidt i brevsprækken. De reklamer skaffede Gønge sig af med på sin anden arbejdsplads.

Men Thomas Gønge skulle alligevel betale administrationsgebyr formedelst 937 kroner og 50 øre. Han indbragte sagen for byretten, hvor han tabte. Men i august i fjor vandt Gønge sagen i Østre Landsret.

Ifølge en omtale af sagen på Kommunernes Landsforenings hjemmeside er der efter landsretsafgørelsen indløbet flere krav om tilbagebetaling af gebyret.

Sagen har dermed principielt set stor betydning for kommunerne, da der er risiko for, at mange millioner kroner skal betales tilbage. I perioden fra 2011 til 2018 har kommunerne opkrævet omkring 100 millioner kroner via gebyret.

Men hvor landsretten helt underkendte, at der skulle være lovhjemmel til at opkræve gebyret, så har Højesteret vurderet, at hjemlen er på plads. Dog burde der i den konkrete sag være sket fritagelse på grund af de konkrete omstændigheder, nemlig at der var tale om en lille virksomhed, som ikke producerede nævneværdige mængder erhvervsaffald.

Hvilke konsekvenser dommen vil få for landets øvrige kommuner, svæver indtil videre i det uvisse, lyder det i en pressemeddelelse fra Kommunernes Landsforening (KL).

"Både KL og Energistyrelsen har været indtrådt i sagen til støtte for kommunen, og vi vil nu også nærstudere dommen, inden vi kan udtale os yderligere om dens betydning for de øvrige 97 kommuner," siger direktør i KL Laila Kildesgaard.

Hos Københavns Kommune lyder meldingen, at man tager dommen til efterretning og vil nærstudere den for at vurdere, om den får betydning for andre erhvervsdrivende, som forgæves har anmodet om fritagelse for gebyret.

Svend Erik Holm, advokat og partner hos Plesner, har bistået med sagen på Thomas Gønges side. Han mener, at striden rejser både principielle forvaltningsretlige, skatteretlige og grundlovsmæssige spørgsmål, som det har været vigtigt at få afklaret.

"Er man erhvervsdrivende og mener, at man på baggrund af dommen er blevet opkrævet affaldsgebyret uretmæssigt, så bør man kontakte den eller de kommuner, som har opkrævet gebyret," siger han i en pressemeddelelse.

Plesner-advokats affaldssag har topprioritet i Højesteret

Trods flere mænd end kvinder med ny titel hos Plesner: "Et skridt i den rigtige retning" 

Mere fra AdvokatWatch

Medstifter af nyt advokatkontor har flere jern i ilden

Stine Dahl har sat sig for at banke en advokatforretning op, som på sigt skal vokse sig større. Ved siden af er hun konsulent, direktør og medejer af et marketingbureau og podcaster. Men det kan sagtens lade sig gøre, siger advokaten, der har tre børn.

Læs også

Relaterede

Trial banner

Seneste nyt

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier