Fem vinkøleskabe til kontoret: Advokat brugte fondsmillioner uden tilladelse

En budgetoverskridelse på 29 mio. kr., da formandens søn ekstravagant renoverede sit kontor, skete uden bestyrelsens godkendelse. Dårlig byggestyring, siger ny formand.
”Processen har givet anledning til refleksion både i min egen virksomhed og i bestyrelsen for Aage Bangs Fond, drøftelserne imellem fonden og jeg i anledning heraf betragter jeg som interne,” udtaler Morten Heding Andersen, direktør og ejer i Aruphvidt. | Foto: PR/Arup & Hvidt
”Processen har givet anledning til refleksion både i min egen virksomhed og i bestyrelsen for Aage Bangs Fond, drøftelserne imellem fonden og jeg i anledning heraf betragter jeg som interne,” udtaler Morten Heding Andersen, direktør og ejer i Aruphvidt. | Foto: PR/Arup & Hvidt

Snedkerkøkken, marmor på gavlene og fem vinkøleskabe.

Det er nogle af udgifter, som Aage Bangs Fond har betalt for, i forbindelse med at bestyrelsesformandens søn, advokat Morten Heding Andersen, har stået i spidsen for ombygningen af fondens ejendom Østergade 27 på Strøget i København, hvor advokaten selv har kontor.

Bestyrelsen i fonden – der har til formål er at yde økonomisk støtte til forskning i hudsygdomme – har dog aldrig godkendt de mange ekstravagante bilag, der tilsammen beløber sig i budgetoverskridelser på byggeriet for ca. 29 mio. kr.

Det fremgår af en redegørelse fra Aage Bangs Fond til Erhvervsstyrelsen, der som tilsynsmyndighed har indledt en kontrol af fonden, hvor EjendomsWatch har afdækket omfattende nepotisme gennem artikelserien Fingrene i Fondsmidler.

”Vores kritiske gennemgang af byggeregnskabet har identificeret en række indikationer på, at byggeriet ikke har været styret med økonomi og budgetter som pejlemærker,” lyder konklusionen i en rapport om byggeriet fra revisionsfirmaet EY, der er refereret i fondens redegørelse til Erhvervsstyrelsen fra april 2023, som EjendomsWatch har fået aktindsigt i.

Siden Erhvervsstyrelsen gik ind i sagen i 2022, er Morten Heding Andersens far, advokat Torben Heding Andersen, fratrådt som formand i fonden. Hans efterfølger på posten, advokat og tidligere formand for Advokatrådet Sys Rovsing, erkender i dag, at den har været helt gal med byggestyringen.

”Det er bestemt ikke god byggesagsadministration, som Morten har lavet. Det er dårlig byggesagsadministration. Det er også det, EY er kommet frem til,” siger Aage Bangs Fonds nuværende bestyrelsesformand til EjendomsWatch.

Så stort på budgettet

Sagen om den ekstravagente ombygning af Østergade 27 – også kendt som A.C. Bangs Hus – går tilbage til november 2018, hvor Aage Bangs Fond godkendte byggeriet med et budget på i alt 44,3 mio. kr.

Det var fondens administrator, Morten Heding Andersen, der skulle styre ombygningen som både bygherrerådgiver og byggesagsadministrator. Som betaling for dette indgik advokaten aftale med fonden om et honorar på 1,62 mio. kr. plus 3,5 pct. af de samlede omkostninger til byggeriet.

Både aftalerne med Morten Heding Andersen og budgettet for byggeriet blev vedtaget af fondens bestyrelse. Denne bestod – foruden formand Torben Heding Andersen – af fondens direktør, advokat Kirsten Kristensen, der i mange år har drevet advokatkontoret Arup & Hvidt sammen med Torben og Morten Heding Andersen, samt to uvildige bestyrelsesmedlemmer i form af hudlægerne Claus Zachariae og Henrik Sølvsten.

Aage Bangs Fond er baseret på arven efter kongelig hofbuntmager Aage Bang, der i 1953 testamenterede en grundkapital til fonden, navnligt ejendommen Østergade 27 på Strøget i København. Ejendommen er fondens største aktiv, opgjort til 180 mio. kr. i seneste årsregnskab. | Foto: Google Street View
Aage Bangs Fond er baseret på arven efter kongelig hofbuntmager Aage Bang, der i 1953 testamenterede en grundkapital til fonden, navnligt ejendommen Østergade 27 på Strøget i København. Ejendommen er fondens største aktiv, opgjort til 180 mio. kr. i seneste årsregnskab. | Foto: Google Street View

Ifølge redegørelsen fra fonden til Erhvervsstyrelsen begyndte det godkendte budget på 44,3 mio. kr. fra november 2018 hurtigt at skride, da Morten Heding Andersen i den efterfølgende periode mere eller mindre egenrådigt udvidede projektet med en række fordyrende tiltag – tilsyneladende uden at tage højde for det vedtagne budget.

Det fremgår således af konklussionen fra EY’s efterfølgende rapport om byggeriet, at der ikke har været en bogføring af udgifter på byggeriet, som kan sammenholdes med budgettet.

”(...) Fondens bygherrerådgiver (har ikke, red.) styret efter de økonomiske retningslinjer defineret i bestyrelsens vedtagne budget. Ved gennemgang af den af bygherrerådgiver udarbejdede tidslinje over forløbet har det ikke været muligt at identificere indikationer på, at fondens bestyrelse har været orienteret om den tilsyneladende manglende budgetstyring,” konkluderer EY.

I de efterfølgende år steg omkostningerne til byggeriet med over 60 pct. – fra de oprindelige 44,3 mio. kr. til 73,1 mio. kr., da byggeriet stod færdigt i 2022 – uden at bestyrelsen havde sagt god for det.

Frustreret bestyrelse

Generelt vidner redegørelsen fra Aage Bangs Fond til Erhvervsstyrelsen om, at bestyrelsen nærmest ikke blev inddraget i beslutningsprocessen omkring byggeriet og udelukkende blev orienteret om fordyrende tiltag på bagkant.

Dette var til stor frustration for de to hudlæger i fondens bestyrelse, der ved flere lejligheder gange rykkede henholdsvis direktør Kirsten Kristensen og administrator Morten Heding Andersen for opdateringer på, hvordan det skred frem med byggeriet.

Først i marts 2020 – efter pres fra de to hudlæger – lykkedes det bestyrelsen at få en opfølgning på byggeriet. Her blev der fremlagt et nyt budget, hvor projektsummen var steget til 57,8 mio. kr., hvilket blev tilskrevet en række udgifter så som fordyrede elevatorer, øgede omkostninger grundet covid-19 og – mere eksklusivt – marmor på gavlene.

”HS (Hans Sølvsten, red.) mindede om, at han og CZ (Claus Zachariae, red.) i marts 2020 havde krævet, at der blev holdt bestyrelsesmøde, fordi de var bekymrede over fondens situation, og at der dagen før bestyrelsesmødet blev sendt et nyt budget for byggeriet. HS mindede også om, at der på det møde blev aftalt en stram kontrol, og at dette ikke blev overholdt,” står der i referatet fra bestyrelsesmøde i Aage Bangs Fond 23. marts 2023, der indgår i fondens redegørelse til Erhvervsstyrelsen.

Selvom bestyrelsen på mødet godkendte det udvidede budget på 57,8 mio. kr. med den begrundelse, at der ikke skulle foretages besparelser på byggeriet, så var det aldrig tanken, at prisen på byggeriet i de efterfølgende to år skulle stige med yderligere 15 mio. kr. til hele 73,1 mio. kr.

”HS (Henrik Sølvsten, red.) nævnte, at beslutningen om ikke at foretage besparelser ikke var en blankocheck, og HS kunne ikke forstå, at man kunne gå fra 57,8 mio. kr. til 73 mio. kr. uden at inddrage bestyrelsen,” står der i referatet fra bestyrelsesmødet 23. marts 2023.

Indrettede luksus-kontor

Særligt renoveringen af 6. og 7. sal i Østergade 27 har været særligt eksklusiv. Der er for eksempel brugt knap 1 mio. kr. på snedkerinventar til disse to etager – herunder et køkken med fem vinkøleskabe. Til sammenligning har fonden brugt under 150.000 kr. på at renovere køkkenerne på de øvrige etager. 

Det er næppe et tilfælde, at 6. og 7. sal har fået et særligt luksuriøst islæt. Som EjendomsWatch kunne fortælle i sommer, så flyttede advokatkontoret Arup & Hvidt nemlig ind i lokalerne i august 2021 – vel at mærke uden at der var indgået en lejekontrakt med Aage Bangs Fond.

”Claus Zachariae havde ved en tilfældighed opdaget, da han var forbi fondens ejendom i Østergade for at se, hvordan det gik med ombygningen, at Aruphvidt, herunder Torben Heding Andersen, Kirsten Kristensen og Morten Juul Heding Andersen, var flyttet ind i lokalerne, uden at fondens bestyrelse var blevet orienteret og uden indgåelse af lejekontrakt,” står der i en redegørelse fra advokatfirmaet Bech-Bruun, som Aage Bangs Fond fik udarbejdet til Erhvervsstyrelsen sidste år.

Sys Rovsing, partner i advokatfirmaet Rovsing & Gammeljord, overtog formandskabet i Aage Bangs Fond i februar 2022, efter at Erhvervsstyrelsen havde indledt en kontrol af fonden. | Foto: PR / Rovsing & Gammeljord
Sys Rovsing, partner i advokatfirmaet Rovsing & Gammeljord, overtog formandskabet i Aage Bangs Fond i februar 2022, efter at Erhvervsstyrelsen havde indledt en kontrol af fonden. | Foto: PR / Rovsing & Gammeljord

Den nuværende formand, Sys Rovsing, understreger i dag over for EjendomsWatch, at der efterfølgende er indgået en lejekontrakt med Arup & Hvidt, og at huslejen er på markedsvilkår.

Ikke desto mindre anerkender formanden, at det næppe har været i fondens interesse at bruge så mange penge på ombygningen.

”Der er lavet en meget flot renovering, og fonden har været nødt til at optage lån for at betale det. Hvis det var en rigmand, der stod bag, så kunne man måske gøre det, men kan en fond gøre det? Det mener jeg ikke,” siger Sys Rovsing.

Er det en god investering at købe et snedkerkøkken og fem vinkøleskabe til Morten Heding Andersens eget kontor?

”Det er jo så spørgsmålet,” svarer formanden tørt.

Kritisabelt millionhonorar

Jævnfør aftalerne om byggesagsadministration og bygherrerådgivning – der formelt er indgået mellem Aage Bangs Fond og Morten Heding Andersens selskab Aruphvidt – så er advokaten berettiget til et honorar på 1,62 mio. kr. samt 3,5 pct. af byggeomkostningerne.

Eftersom omkostningerne er steget betragteligt igennem byggefasen, er den variable del af honoraret steget til 3,12 mio. kr., svarende til et samlet vederlag på små 5 mio. kr., hvoraf han allerede har modtaget ca. 3,7 mio. kr.

”Et legitimt argument vil være, at den tilsyneladende mangel på involvering (af bestyrelsen, red.) er kritisabel henset til størrelsen og strukturen på bygherrerådgivers honorar,” står der i EY’s rapport om byggeriet.

På grund af de mange problemer med byggestyringen, afviser formanden Sys Rovsing dog kategorisk, at Morten Heding Andersen får hele den resterende del af vederlaget.

”Hvis man skulle køre efter kontrakten, så skulle han have 1,2 mio. kr. yderligere, men det får han under ingen omstændigheder. Han kan også godt se, at han har lavet nogle fejl, så vi arbejder på at finde en løsning, og der forhandles konkret om et noget mindre beløb,” siger Sys Rovsing.

Faktisk er der et meget validt argument for, at aftalerne om byggesagsadministration og bygherrerådgivning er ugyldige, fordi bestyrelsen, som aftalerne er indgået med, ikke har været beslutningsdygtig.

Ifølge Bech-Bruuns redegørelse til Erhvervsstyrelsen sidste år er både Torben Heding Andersen og Kirsten Kristensen – der ved indgåelsen af aftalerne udgjorde to ud af fondens fire bestyrelsesmedlemmer – nemlig inhabile i behandlingen af aftaler med Morten Heding Andersen, fordi de igennem en årrække har været forretningspartnere i advokatkontoret Arup & Hvidt, og fordi Torben og Morten Heding Andersen er far og søn.

Alligevel agter fonden ikke at kræve hele Morten Heding Andersens vederlag tilbagebetalt.

”Der er en værdi i det arbejde, han har lavet, så han skal også have et eller andet for det. Der vil være en rimelighedsreaktion i det her,” siger Sys Rovsing.

Kvalitet over budget

Ifølge fondens redegørelsen til Erhvervsstyrelsen har Morten Heding Andersen forklaret, at ”byggeriet er bygget efter kvalitet og ikke budget,” som der er refereret i EY’s rapport. Den forklaring giver formanden dog ikke meget for.

”Budgettet er blevet overskredet, uden at bestyrelsen har givet tilladelse hertil. Så har Morten efterfølgende gjort gældende, at budgettet slet ikke var et budget, men der er det min holdning, at selvfølgelig var det dét,” siger Sys Rovsing, der har en anden udlægning af forløbet:

”Han er blevet grebet af opgaven, og så har han gjort, hvad der passer ham.”

EjendomsWatch har foreholdt kritikken for Morten Heding Andersen, der påpeger, at ombygningen af Østergade 27 har resulteret i ”et flot og gennemarbejdet projekt i en høj udførelseskvalitet,” men også at byggefasen ”har været præget af en række udfordringer (...), ikke mindst corona.”

”Det er korrekt, at mit lejemål, ligesom øvrige lejemål i ejendommen, blev særindrettet i forbindelse med indflytningen, lejevilkårene og indretningen er markedslejevurderet af uafhængig valuar,” skriver Morten Heding Andersen i en mail til EjendomsWatch.

”Processen har givet anledning til refleksion både i min egen virksomhed og i bestyrelsen for Aage Bangs Fond, drøftelserne imellem fonden og jeg i anledning heraf betragter jeg som interne,” skriver han videre.

Sagen i Aage Bangs Fond er ikke enestående. EjendomsWatch har tidligere afsløret nepotisme i Drost Fonden, hvor Morten og Torben Heding Andersen har tjent millioner af kroner på at levere forskellige ydelser til fonden, mens far og søn selv har siddet i ledelsen.

På den baggrund har Drost Fonden annonceret, at Morten Heding Andersen stopper som adm. direktør, og Erhvervsstyrelsen har udtalt af kritik af fonden og indsat en uvildig granskningsmand til at rydde op på Drost Fondens regning.

Det er dog ikke noget, formanden i Aage Bangs Fond er bekymret for.

”En granskning ville aldrig bekymre mig. Det er helt i orden. Vi har jo stort set lavet det, i og med Bech-Bruun har vendt hver en sten. Sagen er oplyst, mener jeg,” siger Sys Rovsing.

(Denne artikel er leveret af vores søstersite EjendomsWatch)

Del artikel

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også