Forsvarsadvokater: Papes straffesagsforslag er fuld af huller

Justitsministerens tiltag til mere effektive straffesager er baseret på en tynd analyse og vil formentlig øge tidsforbruget, mener Landsforeningen af Forsvarsadvokater.
Kristian Mølgaard, formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater, mener, justitsminister Søren Pape Poulsens forslag til kortere straffesagstider er bygget på en hullet analyse af, hvordan sager faktisk forløber. | Foto: Ritzau Scanpix/Jens Nørgaard Larsen
Kristian Mølgaard, formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater, mener, justitsminister Søren Pape Poulsens forslag til kortere straffesagstider er bygget på en hullet analyse af, hvordan sager faktisk forløber. | Foto: Ritzau Scanpix/Jens Nørgaard Larsen

Justitsminister Søren Pape Poulsens nyligt fremsatte forslag til at nedbringe sagsbehandlingstiden i straffesager er et hullet stykke arbejde, der bringer Danmark på kant med internationale konventioner, truer tiltaltes retssikkerhed og formentlig kun forlænger sagsbehandlingen.

Sådan lyder det fra Landsforeningen af Forsvarsadvokater i et netop afleveret høringssvar.

"Nedbringelse af sagsbehandlingstiden må (...) aldrig ske på bekostning af en væsentlig svækkelse af den tiltaltes retssikkerhed. Det gælder navnlig i en situation, hvor beslutningsgrundlaget synes meget spinkelt, og hvor det forventelige udbytte af lovændringen er endog meget begrænset," lyder det fra forsvarsadvokaternes formand, Kristian Mølgaard, i høringssvaret.

Landsforeningen mener ikke, justitsministeren har taget ordentligt højde for, hvordan en sag forløber.

"Landforeningen finder det særdeles uheldigt, at analysen af hele straffesagskæden overhovedet ikke ses at afspejle sig i lovforslaget," lyder det fra Kristian Mølgaard, der påpeger, at Søren Papes lovforslag ikke medtager faktorer som politiets efterforskningstid, ekspeditionstiden hos anklagemyndighedens og retterne, ankefrekvens eller Kriminalforsorgens eksekveringstid.

En ommer

Ligesom Advokatrådet opfordrer forsvarsadvokaterne justitsministeren til at tage en ommer på lovforslaget, hvor advokatbranchen involveres langt mere.

Foto: Ritzau Scanpix/Tariq Mikkel Khan.
Foto: Ritzau Scanpix/Tariq Mikkel Khan.
Søren Pape Poulsen fremsatte i januar lovforslaget, der skal nedbringe sagsbehandlingstiden i straffesager. Forslaget indebærer blandt andet, at tiltalte kun skal kunne vælge en forsvarer, der har tid i kalenderen, at advokatskift ikke må forsinke sagen og at retterne skal speede op i fastlæggelsen af retsmøder. Forslaget har skabt vrede hos både forsvarsadvokaterne og Advokatrådet, der mener det truer retssikkerheden.

Justitsministeren har bl.a. henvist til data fra Domstolsstyrelsen, der viser, at forsvarsadvokaternes kalendere har været den væsentligste årsag til, at målsætningerne for sagsbehandlingstiden i volds- og voldtægtssager ikke overholdes.

Kristian Mølgaard fremhæver, at forslaget fastlægger "meget snævre rammer" for, hvornår retten skal afvise en bestemt forsvarer, og at det kan svække "prøvelsen i forhold til Danmarks overholdelse af internationale konventioner". Samtidig vil dømte være mere tilbøjelige til at anke, hvis de ikke har haft deres foretrukne forsvarer, mener Mølgaard.

Flere vil anke

"Landsforeningen frygter derfor, at en yderligere stramning af reglerne på dette område samlet vil betyde en øget sagsbehandlingstid på grund af en øget tilbøjelighed til anke. Herudover må det antages, at en domfældt, der selv har valgt sin forsvarer, oftere vil acceptere en dom i byretten, hvis forsvareren anbefaler dette, sammenlignet med en domfældt, der ikke selv har valgt sin forsvarer," hedder det i høringssvaret.

Justitsminister Søren Pape Poulsen ønsker ikke at kommentere kritikken. Efter kritik fra Advokatrådet i sidste uge henviste Søren Pape Poulsen til et tidligere svar, han gav efter de første, umiddelbare reaktioner på lovforslaget.

"Det er ikke acceptabelt, hvis forsvarsadvokaters travle kalendere unødigt forsinker sager, hvilket tal fra Domstolsstyrelsen viser, ofte er tilfældet i dag. Med de nye forslag vil sigtede fortsat kunne vælge en bestemt forsvarer, men ikke hvis det medfører en væsentlig forsinkelse i sammenligning med, at en anden forsvarer beskikkes i sagen," lød det fra ministeren i et skriftligt svar.

Landsforeningen af Forsvarsadvokater påpeger, at der allerede i dag findes regler, der giver domstolene mulighed for at nægte beskikkelse af forsvarere, som ikke kan møde inden for en rimelig tid. 

"Hvis det eksisterende regelsæt i dag ikke anvendes eller ikke anvendes i tilstrækkelig udstrækning må dette italesættes, i stedet for at man endnu en gang ændrer reglerne," anfører Kristian Mølgaard.

Også Advokatrådet har kritiseret lovforslaget for at være for baseret på input fra myndigheder og ikke involvere advokater. Advokatrådet mener, at ministeriet har tegnet et "meget ensidigt billede af årsagerne til forsinkelser i straffesagskæden", som udgør et "helt utilstrækkeligt og ufyldestgørende grundlag for at iværksætte så vidtgående lovgivningsmæssige initiativer", fremgik det i sidste uge af at høringssvar.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også