AdvokatWatch

Kuratel med prominente advokater rygende uenige: Nu vil kurator gå til politiet

En yderst usædvanlig konflikt mellem Kammeradvokatens formand Boris Frederiksen og advokat Kristian Elvang-Gøransson har fået yderligere brændstof. I en redegørelse til kreditorerne i konkursboet efter Sandgården fremgår det, at Kristian Elvang-Gøransson ønsker at involvere politiet. Boris Frederiksen er uforstående over for sin medkurator og kalder sagen for "mærkelig".

Boris Frederiksen får hård kritik af medkurator Kristian Elvang-Gøransson. | Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen/Ritzau Scanpix

De skulle egentlig samarbejde til gavn for kreditorerne, men ti år efter sagens begyndelse, er de fortsat rygende uenige i kuratellet bestående af advokaterne Boris Frederiksen, Kristian Elvang-Gøransson og Pernille Bigaard, der i 2008 blev sat til at rydde op i konkursboet efter ejendomsselskabet Sandgården.

Konkursboet stammer tilbage fra finanskrisen, men det er tilsyneladende umuligt for kuratellet at få sat punktum i sagen, som Kammeradvokatens formand Boris Frederiksen omtaler som "usædvanlig" og "mærkelig", mens en af landets mest erfarne konkursadvokater, Pernille Bigaard, siger, hun "aldrig har oplevet noget lignende."

Tidligere har der været uenigheder i kuratellet om fordeling af salær, og i en redegørelse, som AdvokatWatch er i besiddelse af, og som er sendt til kreditorerne i begyndelsen af november, indleder kurator advokat Kristian Elvang-Gøransson med en note, der understreger, at sagen er gået totalt i hårdknude.

"Det har ikke internt i kuratellet været muligt at opnå enighed om den information, der bør tilgå kreditorerne og skifteretten i nærværende redegørelse."

På den baggrund har Kristian Elvang-Gøransson valgt at tilføje de informationer i en lang række noter, som han "mener bør indgå kreditorerne og skifteretten", og som "han alene kan tages til indtægt for".

Tavs om politisag

Og det er ikke bare mindre detaljer, advokaten har valgt at tilføje i redegørelsen til kreditorerne. Blandt andet mener han, at der er grundlag for at involvere politiet.

"Kurator advokat Kristian Elvang-Gøransson oplyser, at han har en meddelelse til politiet i henhold til konkurslovens paragraf 110, stk. 4, under udarbejdelse," fremgår det af redegørelsen.

Dermed henviser Kristian Elvang-Gøransson til loven om, at hvis kurator mener, "at de foreliggende oplysninger giver grundlag for politimæssig efterforskning mod skyldneren eller andre, skal kurator give politiet meddelelse herom".

Kristian Elvang-Gøransson ønsker ikke at udtale sig om sagen, og dermed vil han heller ikke forklare, hvad og hvem han mener kan danne grundlag for politimæssig efterforskning.

Både Pernille Bigaard og Boris Frederiksen siger til AdvokatWatch, at de ikke ved, hvad den omtalte meddelelse til politiet drejer sig om.

Boris Frederiksen skriver i en mail, at han ikke har kendskab til, hvad Kristian Elvang-Gøransson vil meddele politiet, og hvem det vil vedrøre.

"Jeg har derfor svært ved at forholde mig til dette spørgsmål. Hvis det måtte vedrøre vores behandling af sagen, kan jeg dog konstatere, at vi ikke er bekendt med noget i behandlingen af sagen, der kan give grundlag for en berettiget kritik," lyder det fra Boris Frederiksen.

Han understreger, at en lang række indsigelser mod hans bobehandling i Windpark Iven ApS under konkurs alle er afvist af dels Sø- og Handelsretten og dels Østre Landsret.

"Kristian Elvang-Gøransson fremkommer dog på trods heraf løbende med nye synspunkter om denne gamle sag," lyder det fra Boris Frederiksen.

"Hans ærinde er et andet"

Sagens kerne er Windpark Iven ApS. Virksomheden var en mindre del af den tidligere ejendomsmatador Martin Klüts' milliardstore koncern Sandgården og udgjorde en andel af en tysk vindmøllepark. Kristian Elvang-Gøransson mener ikke, at konkursbehandlingen kan anses for "behørigt udført".

På den anden side mener både Pernille Bigaard og Boris Frederiksen, at konkursbehandlingen vedrørerende Windpark Iven ApS er afsluttet.

Kristian Elvang-Gøransson har i mere end et år forsøgt at få udleveret materiale fra Kammeradvokaten og Boris Frederiksen i sagen vedrørende Wildpark Iven ApS, men det afviser Boris Frederiksen, og nu verserer sagen mellem de to advokater ved Københavns Byret.

"Jeg udleverer gerne konkrete dokumenter til Kristian Elvang-Gøransson, hvis han efterspørger bestemte og relevante oplysninger til hans sagsbehandling, og hvis oplysningerne/dokumenterne er i min besiddelse. Dette har hele tiden været mit standpunkt, og mit standpunkt er for længst meddelt ham, men desuagtet har han ikke efterspurgt konkret materiale, samt en begrundelse for, hvorfor han skal bruge dette," skriver Boris Frederiksen til AdvokatWatch og fortsætter:

"Jeg mener derimod ikke at være forpligtet til at kopiere/printe og udlevere den samlede sag på mit kontor til Kristian Elvang-Gøransson, alene fordi Kristian Elvang-Gøransson mener, at han nu skal foretage en undersøgelsespræget gennemgang af min bobehandling. Der er ikke hjemmel hertil, og intet tyder på, at Kristian Elvang–Gøransson reelt er interesseret i at finde sandheden – hans ærinde er et andet."

Fandt ekstra millionbeløb

I redegørelsen fremgår det, at Kristian Elvang-Gøransson ønsker materialet udleveret, fordi han "har konstateret, at der er en række opgaver, kurator advokat Boris Frederiksen/Kammeradvokaten skulle have udført, som ikke er udført. Det kan give anledning til, at kurator Boris Frederiksen/Kammeradvokaten har pådraget sig et erstatningsansvar," skriver Kristian Elvang-Gøransson i en note i redegørelsen til kreditorerne.

Han skriver videre, at han selv har taget kontakt til en advokat i Tyskland og heringennem har fundet yderligere 2 mio. kr. til kreditorerne i Sandgården-koncernen. På den baggrund vil Kristian Elvang-Gøransson have afklaret, "om kurator Boris Frederiksen/Kammeradvokaten har forsøgt at undersøge, om der er yderligere aktiver, der bør sikres som en indtægt til fordeling blandt Sandgården-koncernens kreditorer."

AdvokatWatch har spurgt Boris Frederiksen, om han ikke har været i kontakt med den tyske advokat for at sikre sig pengene til kreditorerne.

"Jeg har i sin tid været i kontakt med sælger til fordel for hvem beløbet var deponeret. Sælger gjorde dengang krav på beløbet, som udgjorde en del af den samlede købesum for vindmølleparken, der var leveret."

"Efter en vurdering af kravet og konkursboets situation blev det opgivet at forfølge spørgsmålet om frigivelse af beløbet yderligere. Det er positivt, at det nu kan konstateres, at advokaten i Tyskland mener sig i stand til at frigive beløbet til det datterselskab, som havde deponeret beløbet, fordi sælger må anses for at have opgivet sin ret hertil. Det var ikke tilfældet dengang," skriver Boris Frederiksen.

Ønske om ny kurator

Pernille Bigaard og Boris Frederiksen har nu bedt Sø- og Handelsretten om at udpege en ad hoc-kurator til at færdiggøre bobehandlingen af vindmølleaktiviteterne og forholde sig til Kristian Elvang-Gøranssons vurderinger og beskyldninger.

Pernille Bigaard siger til AdvokatWatch, at hvis der er begået fejl i sagsbehandlingen undervejs, er hun interesseret i at få det frem.

"Jeg synes, det rigtige må være at udpege en ad hoc-kurator. Så længe der er mistillid mellem Kristian og Boris, så længe der er forskellige vurderinger af sagen, er der ingen af dem, der kan gøre det. Jeg mener godt, jeg ville kunne påtage mig opgaven, men det mener Kristian ikke. Derfor må man overlade det til en ad hoc-kurator," siger Pernille Bigaard.

Men Kristian Elvang-Gøransson vil have afsat både Boris Frederiksen og Pernille Bigaard som kuratorer i boet efter Windpark Iven ApS. Det har Skifteretten imidlertid afvist. Med hensyn til det videre arbejde mener Kristian Elvang-Gøransson, at Pernille Bigaard er inhabil i forhold til at være kurator i et K/S Windpartner 26-kuratel. Det begrunder han i redegørelsen blandt andet med, at Frederiksen og Bigaard har et for tæt samarbejdspartnerskab.

"Det er min opfattelse, at der i mange år har bestået og fortsat består et samarbejde mellem advokat Boris Frederiksen og advokat Pernille Bigaard, der er så nært og involverer så store værdier, at de reelt må betragtes som forretningspartnere, og at de har så stort interessefællesskab, at den ene ikke kan udpeges som en troværdig og uafhængig kontrollant af den anden, og at de gensidigt rammes af hinandens inhabilitet i henhold til princippet i de advokatetiske reglers pkt. 12,4".

"Det har intet på sig," siger Pernille Bigaard.

Heller ikke Boris Frederiksen mener, at han og Bigaard arbejder for tæt sammen.

"Jeg har ikke nogen særlig forretningsmæssig relation til Pernille Bigaard, som betyder, at hun er inhabil i relation til varetagelse af sager, som kan indebære kritik af mine dispositioner," skriver Boris Frederiksen til AdvokatWatch.

Lektor: "Ravruskende galt"

Hvorvidt Kristian Elvang-Gøransson accepterer at lade en uvildig ad hoc-kurator tage sagen videre, er uvidst, da han som nævnt ikke ønsker at udtale sig i sagen.

Troels Michael Lilja er lektor på CBS Law og ekspert i selskabs- og insolvensret. Ifølge ham ser sagen ud til at have udviklet sig til lidt af en farce.

"Det eneste, man kan sige med sikkerhed, er, at vi har et kuratel, som er utroligt uenige. Hvis jeg havde siddet som kreditor og fået den her redegørelse i hænderne, ville jeg tænke, at der var noget ravruskende galt. Jeg ville overveje, om det ikke ville være det bedste at skifte hele kuratellet," siger han.

Kammeradvokatens formand i slagsmål med medkurator om salær 

Boris Frederiksen slår tilbage mod kritik fra medkurator

Kammeradvokaten ville betale Plesner-advokat 458.750 kr. for to timers arbejde 

Konkursadvokat om finanskrisens ejendomsspekulanter: "Der var en grådighed og en fartblindhed" 

Mere fra AdvokatWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

AdvokatWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier