Njord-advokat overvejer retssag efter bøde fra Advokatnævnet

En advokat fra firmaet Njord har fået en bøde af Advokatnævnet for at tilsidesætte god advokatskik ved at repræsentere to firmaer. Men der er tale om en fejl, mener advokaten, der nu varsler et muligt opgør ved domstolene. (Opdateret.)
Advokat hos Njord har fået en bøde på 20.000 kr. | Foto: Colourbox
Advokat hos Njord har fået en bøde på 20.000 kr. | Foto: Colourbox

(Artikel opdateret kl. 16.40 med kommentar fra klager og tydeliggørelse af firmanavne, som var forvekslet i Advokatnævnets afgørelse.)

Advokat og partner Kim Høibye fra advokatfirmaet Njord har fået en bøde for brud på god advokatskik. Ifølge kendelsen, som AdvokatWatch har fået indsigt i, skal Kim Høibye betale en bøde på 20.000 kr. til statskassen.

Det er direktør Domenick Beskos i selskabet Momentum Markets, en virksomhed, der yder finansiel rådgivning, som på vegne af sig selv, virksomheden og de to aktionærer Tom Høeg og Poul Moltsen har klaget over Kim Høibye.

Kritikken går ifølge kendelsen på, at Kim Høibye har rådgivet både Momentum Markets og investeringsfonden Momentum Markets Globale Aktier. Der har ifølge nævnet været en klar interessekonflikt og derfor brud på god advokatskik, og derfor takserer nævnet bøden til 20.000 kr., eftersom Kim Høibye tidligere er blevet pålagt en bøde på 10.000 kr. i en anden sag.

Men der har aldrig været en interessekonflikt, for han har aldrig rådgivet begge virksomheder, fastslår Kim Høibye over for AdvokatWatch. I stedet er der tale om ombytning af de enslydende navne i kendelsen, mener han.

”Jeg mener, at den her afgørelse er forkert. Jeg har rådgivet investeringsfonden (Momentum Markets Globale Aktier, red.) og ikke rådgivningsvirksomheden (Momentum Market, red.). Til min overraskelse lægger nævnet ikke min forklaring til grund. Der er to selskaber, der hedder næsten det samme, og jeg tror, at det er det, der er gået galt. Der er flere steder, hvor de (Advokatnævnet, red.) henviser til det ene selskab, men hvor det egentlig er det andet, så de er blevet lidt forvirrede. Det er selvfølgelig ærgerligt, at de ikke har forsøgt at opklare det,” siger Kim Høibye.

”Jeg har dummet mig”

I kendelsen lægger Advokatnævnet vægt på et engagement letter, ”der den 7. februar 2014 blev underskrevet af Domenick Beskos som direktør for Momentum Markets ApS, til grund, at Maqs Lawfirm (nu Njord Lawfirm, red.) med advokat Kim Høibye som klientansvarlig partner oprindeligt bistod Momentum Markets ApS.” Det skulle angiveligt bevise, at Kim Høibye varetog begge virksomheders interesse.

”Når man etablerer en investeringsfond, er der en masse forarbejde for fonden og dens repræsentanter, inden man går i gang. I den forbindelse skal man sende et engagement letter, og da fonden ikke var stiftet endnu, kunne jeg ikke sende det derhen. Og der tror jeg, at jeg har dummet mig, for på brevhovedet står rådgivningsvirksomheden, for det var der, jeg kunne sende det hen. Det har jeg ikke været opmærksom på, men det har nævnet lagt rigtig meget vægt på,” siger Kim Høibye.

En anden del af kritikken går på, at Kim Høibye har tilsidesat god advokatskik ved at påtage sig rollen som likvidator for Momentum Markets Globale Aktier (i nævnsafgørelsen fejlaftigt benævnt Momentum Markets, red.), efter at han havde rådgivet både virksomheden og direktøren, Domenick Beskos, og bestyrelsesformanden i Momentum Markets Globale Aktier. Senere i kendelsen er det korrekt anført, at Kim Høibye blev likvidator for Momentum Markets Globale Aktier.

Njord-advokaten fastholder her igen, at han har været advokat, rådgiver, konstitueret direktør og likvidator for investeringsfonden alene – som ifølge advokaten er almindelig kutyme – og ikke rådgivningsvirksomheden.

Er der så tale om en misforståelse?

”Klageren ved godt, hvordan det hænger sammen, så det mod bedre vidende, at han påstår, at han har fået rådgivning, for det har han ikke. Men her er det nævnet, der er forkert på den. Jeg fastholder, at jeg ikke har rådgivet begge virksomheder.”

Hos Domenick Beskos, der som nævnt har indbragt sagen for Advokatnævnet, mener man helt enslydende, at det er Kim Høybye, der taler mod bedre vidende:

”Momentum Markets ApS, havde hyret Kim Høibye i forbindelse med oprettelse og senere stiftelse af Momentum Markets Globale Aktier A/S – en opgave han blev betalt for af Momentum Markets ApS i henhold til den af ham fremsendte fakturering,” forklarer Domenick Beskos over for AdvokatWatch.

Han siger, at Kim Høybyes hverv som likvidator for Momentum Markets Globale Aktier siden marts 2017 har betydet, at selskabet er tømt for midler.

Svær bevisbyrde i retssag

Kim Høibye har lidt over to uger til at indbringe afgørelsen for retten, og han vil læse kendelsen igennem nogle flere gange, før han endeligt beslutter sig. En af grundene til, at han tøver, er, at sagen er svær at løfte, mener han.

”Bevisbyrden er lidt vendt på hovedet her. Jeg skal bevise, at jeg ikke har rådgivet rådgivningsvirksomheden frem for at bevise, at jeg har rådgivet,” siger Kim Høibye og tilføjer:

”For advokater er det altid utrolig ærgerligt at få sådan en bøde. Der er mange, der går til domstolene for at blive renset, og det er da også det, jeg hælder mest til. Den her er jeg lidt ked af, for nu ligner det, at jeg er en repeat offender.”

Bøden er højere end den typiske bøde på 10.000 kr., da ”advokat Kim Høibye er tidligere ved kendelse af 23. september 2014 pålagt en bøde på 10.000 kr. for tilsidesættelse af god advokatskik.”

Men den tidligere bøde fra 2014 fik han – ifølge ham selv – da han ikke havde indberettet, hvilke kurser i den obligatoriske efteruddannelse han havde deltaget i inden for fristen, og det udløste en bøde på 10.000 kr. Derfor er bøden denne gang sat op til 20.000 kr.

Klagen blev modtaget i Advokatnævnet 17. januar 2018, og 25. oktober er nævnet kommet med afgørelsen.

Advokater trætte af Advokatnævnet: ”De er blevet for emsige og for strenge” 

Advokat får endnu en bøde af nævnet

Aarhusiansk advokat forlader formandspost efter bøde 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også