AdvokatWatch

Styrelser går sammen om plan for at spare på Kammeradvokaten

Med blandt andet et nyt vurderingsjuridisk kontor planlægger to styrelser over tre faser at overtage opgaver fra Kammeradvokaten. Selv om Kammeradvokaten mister opgaver, hjælper firmaet med hjemtagningen, lyder det fra ledende partner.

Det var skatteminister Morten Bødskov (S), der i sin tid bebudede udgifterne til Kammeradvokaten nedbragt i forbindelse med det nye ejendomsvurderingssystem. Nu har to styrelser lagt en plan, viser en aktindsigt fra Skatteministeriet. | Foto: Jens Dresling

Advokatfirmaet Poul Schmith, bedre kendt som Kammeradvokaten, står til at miste omsætning, efter to styrelser er gået sammen om at hjemtage opgaver, der hidtil er blevet lagt ud til statens foretrukne advokat.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Vurderingsstyrelsen har således "lagt en plan for at hjemtage Kammeradvokatens opgaver i relation til udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem i videst muligt omfang", oplyser Vurderingsstyrelsen i en mail til AdvokatWatch.

Planen er lavet på baggrund af anbefalinger fra It-tilsynet, der tidligere har kritiseret statens forbrug af Kammeradvokaten i forbindelse med udviklingen af systemet.

Hverken Udviklings- og Forenklingsstyrelsen eller Vurderingsstyrelsen, der har iværksat den overordnede plan, ønsker at stille op til interview og oplyser heller ikke, hvor meget man sigter efter at spare på bistand fra Kammeradvokaten, og hvilke opgaver der er tale om.

Men AdvokatWatch har fået aktindsigt i den overordnede plan for transition, der blev sat i værk 1. juni 2021.

"I alle tre faser af nedtrapningen indgår, at Vurderingsstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen overtager opgaver, som Kammeradvokaten hidtil i større eller mindre grad har varetaget," står der i aktindsigten for planen.

Kommer efter kritik

Planen er blevet sat i værk, efter It-tilsynet tilbage i juni var ude med en alvorlig kritik af ICE, der er en forkortelse for den organisation, der arbejder på at få det nye boligskattesystem til at fungere.

Her lød det eksempelvis fra tilsynet, at "Kammeradvokatens deltagelse og store økonomiske belastning af programmet kan reduceres betragtelig".

Efter kritikken meddelte skatteminister Morten Bødskov (S) blandt andet, at udgifterne til Kammeradvokaten i forbindelse med det ombruste nye system for ejendomsvurderinger ville blive "nedbragt væsentligt".

Udgifter til Kammeradvokaten i 2021 udgør ifølge skatteministeren omkring fem pct. af hele projektets samlede udgifter. Siden 2015 har Kammeradvokaten fået 122 mio. kr. for arbejde relateret til det nye it-system til ejendomsvurderinger, har Berlingske tidligere skrevet.

Internt kontor skal høste opgaver fra Kammeradvokaten

Det fremgår også af planen, at Vurderingsstyrelsen under det nye område for transition har etableret et såkaldt "vurderingsjuridisk kontor", der skal hjemtage opgaverne.

"Der vil være tale om opgavevaretagelsen i forhold til instrukser, meddelelser, lovændringer mv. Denne opgave er dog af så væsentligt et omfang, at der ikke vil være tilstrækkelig kapacitet til at løfte opgaven ved fuld hjemtagelse," oplyser Vurderingsstyrelsen, der også i maj har ansat Morten Jensen som ny underdirektør for området transition.

Han får ifølge styrelsen "ansvar for at hjemtage opgaver, der tidligere har været løst af eksterne konsulenter, herunder Kammeradvokaten, omkring udviklingen af det nye it-system for ejendomsvurderinger og juridiske compliance".

AdvokatWatch har kontaktet Udviklings- og Forenklingsstyrelsen for at få afklaret, hvor meget der er hjemtaget. Styrelsen afviser at stille op til interview, men skriver i en mail, at arbejdet fortsat pågår, "hvorfor en endelig afklaring endnu ikke foreligger".

"Visse opgaver vedrørende it-sikkerhed og persondataområdet er tæt på at være hjemtaget. Det vil primært være Vurderingsstyrelsen, som overtager de opgaver, som Kammeradvokaten i dag løser i ICE-programmet, hvorved Kammeradvokatens deltagelse på aktuelle fora og beslutningsområder vil blive reduceret."

Begge styrelser slår dog fast, at Kammeradvokaten har indgået og stadig vil indgå som en "væsentlig ressource" i forhold til arbejdet med det nye ejendomsvurderingssystem.

Flere styrelser hjemtager opgaver

Vurderingsstyrelsen er ikke den første styrelse til at lægge en plan for hjemtagning af opgaver. Flere styrelser har efterhånden foretaget konkrete initiativer for at nedbringe forbruget af Kammeradvokaten. Eksempelvis er der også oprettet kontor for Jura & Rådgivning i Økonomistyrelsen.

Selv om flere hjemtagede opgaver betyder, at Kammeradvokaten har kunnet konstatere en lavere omsætning inden for eksempelvis udbudsområdet og nu også vurderingsområdet, er hjemtagelse af opgaver i statens styrelser ikke noget, advokatfirmaet modsætter sig.

"Vi ser det som helt centralt for en fortsat god relation til staten, at vi kan understøtte, at klienten udfører flere opgaver selv," skriver Jens Bødtcher-Hansen, der er ledende partner i Poul Schmith, i en mail til AdvokatWatch.

Kammeradvokaten har således selv bistået med oplæring af styrelsens egne eksperter, oplyser Jens Bødtcher-Hansen.

"Generelt går vi fra Kammeradvokatens side altid aktivt ind i en sådan proces og bistår med, hvordan opgaver bedst kan hjemtages eller effektiviseres. Vores langvarige relation til staten betyder, at vi har stor erfaring med denne form for transitionsprocesser".

Men de mange initiativer fra forskellige styrelser kan dog også mærkes hos Kammeradvokaten på andre måder. Jens Bødtcher-Hansen oplyser blandt andet, at Kammeradvokaten har "kunnet konstatere en lavere omsætning inden for for eksempel udbudsområdet og nu også vurderingsområdet".

Kammeradvokaten scorer 120 millioner på nyt system for ejendomsvurderinger

Skatteminister spår væsentligt fald i udgifter til Kammeradvokaten 

Mere fra AdvokatWatch

Læs også

Relaterede

Trial banner

Seneste nyt

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier